Opnå nye højder med STRIPS som udvikler organisationen!

S – Synliggørelse af fokusområder
T – Træning
R – Ressourcer
I – Indlæring
P – Praktisk
S – Succes
& ikke mindst løbende OPFØLGNING!
Teamudvikling
Vi tror på, at indlæring nemmere implementeres, når medarbejderne arbejder med konkrete udfordringer i organisationen i praksis. Derfor kobler vi teori og praksis sammen i vores processer. Ligeledes er det en milepæl for vores samarbejde, at der løbende er sparring og opfølgning i organisationen og hos den enkelte medarbejder. I vores samarbejde tilbyder vi et procesforløb, som er udviklet 100 % til organisationens behov, hvor vi sammenkobler teori og praksis, så organisationen når sine mål.

Måden vi arbejder på
Vores procesforløb er altid skabt med udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Løsningsforslag er derfor tilpasset den enkelte kunde og er aldrig et standardforløb. De relevante opgaver, som er relateret til virksomhedens hverdag, stilles inden start på et kursusforløbet, så virksomheden kan indstille sig på de fremtidige forandringsprocesser. Vi arbejder ud fra følgende grundlæggende læringsproces:

Proces teambuilding undervisning kobling aF praktisk og teori


GAARSTED træning & udvikling har specialiseret sig i operationel strategi-, ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i private og offentlige virksomheder på alle niveauer.

Et samarbejde med GAARSTED vil derfor betyde fokus på virksomhedsudvikling, bedre forretningsmæssige resultater for virksomheden med udgangspunkt i målrettede procesforbedringer, bedre ledelse og et øget samarbejde i hele organisationen.

Kort sagt: Et bedre hold!
Derfor….
S – Synliggørelse af fokusområder fordi:
Vi udvikler et 100 % skræddersyet procesforløb i tæt samarbejde med organisationen, hvilket i praksis betyder:
­Træning (T) i organisationen, med stor effekt ved at koble det praktiske og teoretiske tæt samme.

Bedre brug af ressourcerne (R) i organisationen – Vi har taget det bedste fra to verdner.

Styrke indlæringen (I) i organisationen – Ved at arbejde med praksis, kan vi bedre huske og lære, hvorledes vi takler situationer/ udfordringer i organisationen og i vores hverdag, så vi bruger vore kompetencer optimalt.

Arbejde med praktiske (P) udfordringer i organisationen – Med løsningsorienteret træning sikre vi, at I arbejde med netop de udfordringer, som I står overfor i dagligdagen, og herved bliver læring og mål relevante for organisationen og den enkelte.

­Sammen sikre vi en succes (S) for organisationen, fordi vi kobler det bedste fra to verdener. I får den teoretiske ballast og praktisk træning i de værktøjer, som passer til jeres udfordringer.

Hvorfor vælge STRIPS:
­Det unikke i, at koble teori og praktisk tæt sammen.
­Høj sikkerhed – Både det fysiske og psykiske element.
­Vi tager lederne og medarbejderne ud af deres faste ramme, og skaber et udviklingsorienteret miljø, hvor naturen er vores praktiske læreplads.

Indlæring sker på en sjov – ny og anderledes måde.
Vores koncept er unikt og helhedsorienteret, hvor de teoretiske og praktiske opgaver går hånd i hånd, hvilket giver en forståelse, som gør, at vi husker det vi har lært.

Vi har tilsammen mere end 20 års praktisk erfaring med procesudvikling og oplevelser der udvikler.
Derfor er vi med til at sætte tonen i branchen.
Hos GAARSTED og Learning by action har vi erhvervet kompetencer inden for følgende kerneområder:
Strategiudvikling, Medarbejderudvikling, Ledelsesudvikling, Teamudvikling, Værdibaseret ledelse, Teambuilding, Værdier og kultur, High Performance Team, Forandringsledelse, Coaching, Fusioner, Forventningsafstemning,DiSC, Trivsel, DiSC teambuilding, Samarbejde, Konflikthåndtering, Kommunikation, Stresshåndtering, Event, LEAN

Processen omkring udvikling


Ring mig op

Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om hvad I kan tilbyde, så jeg vil gerne ringes op! Klik her!

Top