Fællesnævner for alle vores Teambuildings arrangementer er:

Indlæring gennem sjove praktiske øvelser
Fokusområde på vores teambuildings arrangementer er, at påpege de menneskelige ressourcers betydning for personens eller gruppens udførelse af øvelsen. – samt værdien for sammenholdet.
Teambuilding eller personlige udvikling dækker i dag over mange faktorer, og kan derfor sammensættes på mange forskellige måder. Vi tilpasser øvelserne efter Jeres behov og ønske.
Øvelserne i et teambuildings arrangement kunne fx være
  • Samarbejdsøvelser
  • Kommunikationsøvelser
  • Terrænkørsel
  • Vand aktiviteter
  • Grænse overskridende øvelser
Nogle af vores værktøjer har vi valgt at lægge på vores hjemmeside så i kan søge inspiration, samt se hvad vi er optaget af
Mulig udbytter
Det at arbejde med konkrete praktiske øvelser i et anderledes miljø, skaber en anden synliggørelse. En ting er at bliver fortalt/læse noget, men at det bliver praksis og konkret gør, at vi nemmere kan forstå, forholde os til det og huske det. Da aktiviteterne er tilpasset jeres unikke situation, bliver opmærksomheds punkter og synergi effekter hurtig tydelige. De er også med til at skabe bedre forståelse for hvordan vores samarbejde påvirkes af forskellige personer og deres handle mønstre/profiler. Da det hele forgår i en konstrueret virkelighed er vores erfaring, at det er nemmere for den enkle at forholde sig til udfordringer uden det store forbehold. Det er vigtigt for os at alle er med i forløbet og alle kan byde ind med noget i forløbet, hvilket vi sikre i forhold til valg af øvelserne, alle skulle gerne have en succes oplevelse med hjem.
teambuilding - teamtræning - teamúdvikling - hph
Oplevelser der udvikler

Ring mig op

Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om hvad I kan tilbyde, så jeg vil gerne ringes op! Klik her!

Top