Teambuilding og events. Oplevelser der udvikler.

Teambuildingsaktiviteter.dk

Teambuildingsaktiviteter dækker i dag over mange forskellige aktiviteter/ting. Det kan være samarbejdsaktiviteter, mentale udfordringer, klatre aktiviteter, terrænkørsel, osv.

Det vigtigste med teambuildingsaktiviteter er at gruppen/teamet lærer hinanden at kende på en sjov og spændende måde, dog uden at det læringsmæssige mistes. Man kan inddrage teambuildingsaktiviteter i næsten alle former for møder/konferencer uanset om der blot er et par timer til rådighed eller flere dage.
Som arrangører er det vigtig at man gør sig nogle overvejelser om hvilke former for teambuildingsaktiviteter man ønsker og hvad formålet med teambuildingsaktiviteterne er.

Forslag til forskellige teambuildingsaktiviteter.

Den koordinerede bevægelse.
Teamet skal ved hjælp af 4 kasser gennemføre en bane 4 gange hurtigst muligt. For hver tur kommer der en restriktion på, således at der stilles større og større krav til samarbejdet i teamet.

Pakke transport.
Teamet skal flytte x antal kasser fra en ring til en anden, dog findes der nogle restriktioner, således at det er vigtig at udtænke en god strategi og holde overblik.

Trafikproppen.
Teamet bliver delt i 2 grupper, som står med front imod hinanden, disse 2 grupper skal nu bytte plads, således at de ender med at stå med ryggen til hinanden. Der er selvfølgelig nogle restriktioner, således at der stilles krav til teamets evner til at tænke langsigtet og lave en god strategi.

Jacob Stigen.
Teamet skal ved hjælp af samarbejde og kommunikation komme så højt som muligt til vejrs på Jacob stigen.

Trustfall.
Teammedlemmerne skal på skift lade sig falde baglæns ned i armene på de andre fra teamet. En aktivitet som stiller store krav til teamet og evnen til at holde fokus, kommunikerer klart og tydeligt, samt sig fra.

Læs meget mere om mulighederne for forskellige teambuildingsaktiviteter og teambuilding generelt på www.learningbyaction.dk

 

 
 
Copyright 2008 - 2011 Learningbyaction.dk